สิทธิพิเศษ

 • โรงพยาบาลเพชรเวช
  Petcharavej Hospital

 • ส่วนลด 42%

  ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา

  ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง ผู้ป่วยใน (IPD)

  ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้องปฏิบัติการ (Lab x-ray)

  ส่วนลด โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 16 รายการ
  ราคาพิเศษเพียง 1,990 บาท จากราคาปกติ 3,410 บาท

  ส่วนลด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 รายการ
  ราคาพิเศษเพียง 750 บาท จากราคาปกติ 1,180 บาท

  เงื่อนไข

  กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  ค่ายา ยกเว้น รายการพิเศษ
  และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ
  ค่าห้องพัก ยกเว้น ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล
  และค่าบริการโรงพยาบาล
  ค่าห้องปฏิบัติการ ยกเว้น ค่าแล็บพิเศษ
  และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ

  ระยะเวลาคูปอง

  1 เมษายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562

  แสดงโค้ดคูปอง

   รายละเอียด

  ด้วยความมุ่งมัน ที่จะให้บริการด้านการดูแลรักษาส่งเสริมป้องกัน และฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีมาตรฐาน โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โรงพยาบาลเพชรเวช มีทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่พรั่งพร้อมด้วยความสามารถ เสริมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สถานที่โออ่า สะดวกสบาย

 • 2469/13, 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • 02-718-1515
 • [email protected]charavejhospital.com
 • www.petcharavejhospital.com
  • สิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้อง

 • ส่วนลด 50%

  เดอะ วินด์

  ส่วนลด 50% สำหรับห้องพักทุกประเภท เฉพาะวันธรรมดา ...

 • ส่วนลด 25%

  เอสอาร์ซี คลินิก

  ส่วนลด 25% สำหรับบริการเลเซอร์ (จาก 3,500 บาท) ส...

 • ส่วนลด 40 %

  น่าน ศรีปันนา รีสอร์ท

  ส่วนลด 40% สำหรับห้องพัก Superior จากราคาปกติ 2,...

 • ส่วนลด 42%

  โรงพยาบาลเพชรเวช

  ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง ...

  ฿1990

  ฿1990